تغییر سیاست درصد پزشک و منشی ها

ضمن سلام. درخواست دارم رو درصد پزشکان کمی بیشتر تمرکز بشه، پزشکانی مثل من که حداقل وقتی که برای بیمار میذارن بر اساس نوع ویزیت ، حداقل پانزده دقیقه ، تاا نیم ساعته گاهی در موارد خاص. منصفانه نیست درصد سی به هفتاد! این رو حداقل بیست به هشتاد کنید. مشاوره آنلاین و شرح حال گیری قطعا زمان برتر از ویزیت حضوری است. کند تر پیش میره بطور کلی. چون ی زمانی دایم پرت میشه و صرف گوش دادن ویس ها میشه و بررسی و… معقولانه اینه که هشتاد درصد پزشک دریافت کنه. با تشکر . منتظر نظرات و اعمال پیشنهادات هستم.