عدم توجه به تایم و بی احترامی به پزشک

متاسفانه کاربران اکثراا اصلا تایم براشون مهم نیست ، پزشک بیچاره خودشو موظف میکنه حتی زودتر از تایم شروع کنه و پذیرش بزنه! هرچی منتظر میشیم نمیان. ده دقیقه میگذرع از تایم ویزیت یا بیشتررر هنوز نیمدن. این بی احترامی نیست اخه؟ اصلا مهم نیست براشون. ی وقتا تماس میگیرم میگم عزیزم تایم ویزیته خیلی راحت میگه الان میام باشه، یعنی چی اخه؟ ی ربع ده دقیقه گذشته، من باید پیگیری کنم؟! ما با کاربر ملاحظه میکنیم، حتی گله نمیکنیم حتی با خوبی که چرا سر ساعت نیمدی. اینجا حداقل دغدغه رو باید بگیم راحت. ی فکر بهتری بشه، تاکید کنید در فیش که باید سر ساعت حضور داشته باشند و خودشون هم آغاز کنن گفتگو رو. این نکته مهمیه.بحث فقط بحث منتظر شدن من نیست! بحث تداخل کاریه. بقیه هم نوبت دارن و من استرس تایم باید بگیرم که مربضای بعدی پشت هم نوبت ثبت کردن و یا ممکن ثبت کنن و این مریض هنوز مراجعه نکرده! و اگرم بیاد زمانیه که من مشغول ویزیت بیمار دیگری هستم و مدیریت این قضیه و قانع کردن کاربر سخته واقعا.