ماشالا ب کامنت های کیلویی و فیک پزشکان!

سلام. صفحه همکاران باز میکنی، همینجوری کیلویی کامنت فیک میبینی ، چهارتا وحید، پنج تایی لیلا، هفت هشت ده تایی جعفر و محمد و زهرا، هرکدام پشت هم رگباری ، ی بار زدن خوب، خیلی خوب، عالی، و… یا کامنت گذاشتن همه بدون نام و با عبارات بی مفهوم ، مثل نوبت گرفتم، اکی شد، اومدم، نیمدم، رفتم، آزمایش دادم، بدون توضیح مشخص!!! چرا نظرات من این شکلی نیست!؟ ی چیزی وسطه پس ما مریضامون کم شده انقدر جدیدا خخخخ. عجب
الله اکبر و الله اعلم.