کمیسیون بیش از حد پذیرش ۲۴

دلیل کمیسیون ۳۰ درصدی سایت برای ویزیت آنلاین مشخص نیست. این درصد فقط برای درمانگاه هایی که فضا و منشی و امکانات فراهم می کنند معقول هست. ضمن اینکه کمیسیون ویزیت ۱۰۰ هزار تومانی ۳۰ هزار تومان هست ولی کمیسیون ویزیت ۳۰۰ هزار تومانی ۹۰ هزار تومان. نباید چنین باشد. کمیسیون حداکثر باید ۱۵ درصد باشد. و اینکه حداکثر داشته باشد. یعنی بیش از ۵۰ هزار تومان نباشد. پزشک فوق تخصصی حق ویزیت را ۴۵۰ ت اعلام کرده بود همه هم در بخش نظرات راضی بودند فقط میگفتند هزینه زیاد هست. ولی هیچکدام نمیدانند فقط مبلغ ۳۰۰ ت به پزشک میرسد.