لیست بیماران مشاوره ای در اپلیکیشن رویت نمیشود

با سلام . حداقل ۴ مشاوره انجام دادیم و تمام شده مشاوره اما اسم بیماران برای اعلام پذیرش و اعلام مراجعه دیده نمیشود .

به عنوان مثال برای دوشنبه لیست خالی است . قصد اعلام مرخصی دادیم . پیام میدهد ۱ نوبت دارید . ! اما لیست خالی است .


سلام وقتتون بخیر باشه پیرو ورود به دکتراپ برای تاریخ 22 آبان نوبت درحال نمایش میباشد.

و برای ثبت مرخصی نیز همین نوبت به شما العام شده است.
لطف بفرمایید برای بررسی دقیق تر مسئله کدپیگیری نوبت هایی که ویزیت رابرای آنان انجام داده اید رو ارسال نمایید.
سلامت و پایدار باشید