در مورد مشاوره به سوالات مخاطبین

سلام و درود من از خواندن پیامها و پاسخهای مخاطبین شگفت زده شدم هرکسی هرچیزی میخواهد برای خودش میگوید وهیچ رسیدگی و هیچ خط قرمزی وجود ندارد اگه قصد شما کمک به فرزندان ما هست لطفاً رسیدگی کنید یک بیمار سوال میکند ویک بیمار دیگر پاسخ میدهد این برای من کاملاً نا مفهوم هست اگر بنده مشکلی در فرزند خود دارم یا خودم دارم بجای اینکه شما پاسخ مرا بدهید جلوی مطلب سوال مرا باز گذاشته اید و هرکسی برای خودش پاسخی که دلش میخواهد را میدهد لطفاً یا خودتان پاسخ دهید یا اصلان این قسمت سوال کردن را حذف کنید این قسمت را به ربات سپردیده و بیخیال سوالات مردم و جوانان شده اید. اگر هم در جای دیگر به مخاطبین تان پاسخ میدهید قسمت پاسخ را حذف کنید شما با این کارتان بیشتر دارید مخاطبین که مشکل دارند و در پی حل مشکل خود هستند را گیج میکنید جوانی یا پدر و مادری را که اشکال کمک خواسته اند سوالی دارند را از خود طرد میکنید لطف رسیدگی کنید

سلام
از اینکه دغدغه خود را باما به اشتراک گذاشته اید بسیار ممنونیم
آیا ممکن است آدرس یکی از صفحاتی که در آن با این مشکل مواجه شده اید را با ما به اشتراک بگذارید؟