نوبت دهی جدید در نیمه شب نباشد

لطفا زمان باز شدن نوبت جدید پزشکان محترم در نیمه شب نباشد تا نظم خواب و اعصاب بیماران محترم بهم نریزد

سلام
وقت شما بخیر
لطفا اطلاعات مطب خود را بفرمائید تا این مساله را پیگیری کنیم