قطع دسترسی منشی به نسخه نویسی

با سلام و عرض ادب
در قسمت شماره ی منشی در پروفایل بعد از ثبت شماره ی منشی اکانتی در امتداد اکانت پزشک بدون اجازه ی ثبت نسخه برای منشی با پسورد جداگانه بتوان ایجاد کرد

1 پسندیده