مطلب درون سایت که به آن اشکال دارم

سلام
مقداری از متن‌هایی که در سایت درباره خود ارضایی بود رو خوندم ولی دیدم که مقدار کم آن را طوری صحبت کرده که اشکالی نداره
یا از نظر پزشکی اون رو در قسمتی عادی جلوه داده
توجه کنید که خود ارضایی حرام است ولو کم باشد
و از نظر پزشکی هم چه بسا هنوز ما به حقیقت نرسیده باشیم هرچند که همین الان هم شاید مخالفان آن حرف کم نباشند
فلذا از شما درخواست دارم که مطالبی که این مشکل را دارند که این عمل را عادی جلوه میدهند را اصلاح کنید

سلام
از پیام شما و دقت نظر شما بسیار متشکرم
ممنون میشم لینک صفحا یی که به محتوای آن نقد دارید برای ما اینجا قرار دهید