کلود کردن سرورهای ID مراکز درمانی در پذیرش24

از ابتدای راه اندازی سرورهای مراکز درمانی در پذیرش24 به صورت ID بوده و بعد از مدتی از میانه سال 1400 به UUID تغییر کرد.
بعد از تکمیل انتقال مراکز UUID، قرار است که آقای صدر @sar.sadr زیرساخت فنی و فرایند انتقال سروهای ID به کلاد را آماده سازی نمایند.
ضمنا در تاپیکی جداگانه فرایند انتقال سروهای UUID به کلاد در حال انجام است.

با توجه به اینکه این مسئله ابتدا باید در سرورهای UUID به اتمام برسد، فعلا در این تاپیک تا اطلاع ثانوی اطلاعاتی ثبت نخواهد شد.

1 پسندیده

با توجه به هکاتونی که تیم فنی در راستای حل کردن مشکلات و تیکت های مشتریان در دست دارد، این بخش در لیست این هکاتون هست و منتظر اتمام فرایند هستیم.

ابتدا مشکلات UUID حل خواهد شد و سپس به سراغ سرورهای ID خواهیم رفت.

با پیگیری برای کلاد کردن مراکز ID، آقای صدر @sar.sadr گفتن که در هفته ی آینده این فرایند را شروع خواهند کرد و به گفته ایشان این فرایند یک هفته طول خواهد کشید.
هفته آینده اینجا گزارش را بروز خواهم کرد.